• post image

    คู่มือ การติดตั้ง Google Optimize เบื้องต้น

    เครื่องมือที่ช่วยในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าเว็บที่ใช้ฟรีๆ Google ปล่อยให้ใช้ฟรีแล้ว เครื่องมือนั้นชื่อว่า Google Optimize เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังที่หลังว่า มันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และ ส่งผลต่...